Kontaktinformasjon


Tlf 31 28 55 67
Mob 95 89 16 49

Epost: post@naersnes-barnehage.no

Åpningstid:
Kl 0700 – 1700

Adresse: Nærsnes barnehage, 3478 Nærsnes

Besøksadresse: Nærsnes grendehus, Sundbyveien 5