Lek og læring


Nærsnes barnehage har et spesielt fokus på språk og kommunikasjon. Vi jobber aktivt med språkutvikling basert på en egen språkutviklingsplan. Hvert enkelt barn får hjelp til språkutvikling og mestring basert på barnets behov.

Aktive i nærmiljøet

Barnehagen benytter seg aktivt av nærmiljøet på og rundt Nærsnes. Skogen og sjøen brukes aktivt til læring, lek, fisking, grilling, bading og andre aktiviteter. Vi benytter regelmessig gymsalen på Nærsnes skole, og har eventyrstunder på Slemmestad bibliotek.

IMG_6198 IMG_1310

Fra barnehagen til skole

I Nærsnes barnehage er vi opptatt av at barna i skolegruppa er godt forberedt på det som venter dem etter det siste året i barnehagen. Vi jobber aktivt med skoleforberedelser, og har et godt samarbeid med de ulike barneskolene i Røyken.

 

Fokusområder

Gjennom året har vi forskjellige områder vi jobber mye med.