Liten og trygg


Vi er en foreldredrevet barnehage med bare en avdeling. Dette betyr at vi er mellom 14 og 18 barn litt avhengig av aldersfordelingen. Alle kjenner alle og store og små hjelper hverandre. Detter gir en trygg og rolig ramme for barna, og gode premisser for både lek og læring.

257
Vi har store fine lokaler i Nærsnes Grendehus med god plass på barnehagens område både inne og ute. I tillegg bruker vi nærområdet til små og store utflukter og turer.

 

IMG_5984

 

Brannbil kommer IMG_7560