Om barnehagen


Nærsnes barnehage er en foreldredrevet barnehage med fokus på trivsel og utvikling hos barna. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til naturen, og barna nyter godt av de mange turmulighetene både i skogen og langs sjøen.

Barnehagen ble åpnet i august 1991, og har en stabil personalgruppe som sikrer trygge rammer og gir barna gode muligheter for utvikling og utfoldelse.

Viktige dokumenter:

For å forbedre tilbudet til barnehagen, og for å måle foreldrenes opplevelse av tilbudet i forhold til andre barnehager i kommunen og på landsbasis, deltar Nærsnes barnehage annet hvert år i den nasjonale brukerundersøkelsen på www.bedrekommune.no. Målet med undersøkelsen er å videreutvikle kvaliteten på innholdet i barnehagen og tjenesten som ytes. Undersøkelsen er utarbeidet av KS, (Kommunesektorens organisasjon), og benyttes på landsbasis. Vi har i de årene vi har deltatt i undersøkelsen hatt gleden av å se at Nærsnes barnehage ligger helt i têtsjiktet i Norge når det gjelder brukertilfredshet hos foreldrene. I undersøkelsen for 2013 lå Nærsnes barnehage i tillegg aller øverst i Røyken kommune med snitt poengscore 5,5 av 6 oppnåelige.
Snittet for barnehagene på landsbasis var 5. Dårligste snitt blant Røyken kommune sine 33 barnehager var 4,1. Vi gjengir her hovedtemaene for undersøkelsen:

Side                                   Snitt                  Snitt           Høyest        Lavest
_______________Nærsnes barneh         Norge         kommune     kommune

Resultat for brukerne     5,4                         5                 5,4              4,1
Trivsel                            5,5                         5,1              5,5              4,6
Brukermedvirkning        5,3                         4,7              5,2               3,9
Respektfull behandling  5,5                         5,3              5,6              4,5
Tilgjengelighet                 6                          5,3              5,8              4,2
Informasjon                    5,1                         4,7              5,3              3,8
Fysisk miljø                    5,1                         4,6              5,6              3,4
Helhetsvurdering            5,7                          5,1             5,6              4,3
Snitt totalt                       5,5                          5                5,5              4,1

Vi slutter ikke å forbedre oss. Vi er likevel svært glade for at foreldrene som velger Nærsnes barnehage er så fornøyd med tilbudet til barnehagen vår.