Søke om plass


Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om plass i Nærsnes barnehage. Alle som søker barnehageplass, eller vurderer å søke, er velkommen til å komme på besøk i barnehagen.

Her finner du barnehagens søknadsskjema. Husk at du også må søke kommunens samlede opptak for å få barnehageplass.

Ved opptak av barn legges det vekt på at barnehagen så langt det er mulig skal ha en hensiktsmessig alders- og kjønnssammensetning. Ut over dette gjøres opptak etter egne kriterier som du finner i barnehagens vedtekter